حوادث ناشی از کار

آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در جهان

/post-79

مطابق با آخرین مطالعات سازمان های بهداشت جهانی و کار سالانه تقریبا 2 میلیون نفر بر اثر عوامل زیان آور محیط کار جان خود را از دست می دهند.


حوادث ناشی از کار

/post-68

تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار


اطلاعیه سازمان سنجش در مورد آزمون کارشناس رسمی دادگستری (1400)

/post-64

اعلام زمان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1400


کرونا و کپسول اکسیژن

/post-48

دستورالعمل ایمنی برای نگهداری و استفاده از کپسول های اکسیژن