بهداشت حرفه ای پاره وقت

حداقل دستمزد مشاوره ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۰

/post-46

نرخ دستمزد مصوب جهت ارائه خدمات مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای درسال 1400


جذب کارشناس بهداشت حرفه ای

/post-43

همکاری با آرتا بهبود ایمن در ارائه خدمات