حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی

بر اساس آخرین تحقیق مشترک سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین المللی کار (ILO) ، بیماریهای ناشی از کار و حوادث ناشی از کار مسئول مرگ 1.9 میلیون نفر در سال 2016 بوده است. در بررسی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار داشته اند 81 % علل مرگ و میر به دلیل بیماری های غیر واگیر مانند بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD )، سکته مغزی، بیماری های قلبی و عروقی و در رده آخر به دلیل شرایط نا ایمن محیط و کار و حوادث شغلی قرار دارد. در این مطالعه 19 عامل زیان آور شغلی از جمله  ساعات کار طولانی و قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در محل کار ، عوامل آسم ، سرطان زا ، عوامل ارگونومیک و سر و صدا در نظر گرفته شده است. مطابق با این تحقیق ساعات کار طولانی به عنوان عامل اصلی مرگ و میر با تقریبا 750.000 شناخته می شود. قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور شیمیایی و محیط های کار کنترل نشده نیز  باعث مرگ 450 هزار نفر شده است .

این گزارش خاطرنشان می کند که کل آمار مرگ و میر ناشی از کار ناشی از بیماری احتمالاً بسیار بیشتر است ، زیرا از دست دادن سلامتی ناشی از کار معمولا چندین زیان آور را در بر می گیرد علاوه بر این ، اثرات همه گیری COVID-19 در مطالعات لحاظ نشده است و همچنین در اغلب کشورها، گزارش حوادث ناشی از کار، مرگ و میر و بیماری‌ها به طور کامل و صحیح ثبت نمی‌شود بنابراین ارقام اعلام شده جهانی می‌تواند به صورت برآوردی در نظر گرفته شود.

ایمنی و بهداشت حرفه ای کلید کاهش مرگ و میر نیروی کار

این گزارش مشترک از  WHO/ILO به سیاست گذاران یادآوری می کند برای اطمینان از محیط های کاری سالمتر ، ایمن تر ، مقاوم تر و از نظر اجتماعی ، اقدامات بیشتری مورد نیاز است و ضروری است با تمرکز بیشتر ، برنامه ریزی ، هزینه یابی ، اجرا و ارزیابی مداخلات مناسب برای بهبود سلامت کارگران و  دسترسی مناسب به خدمات بهداشت حرفه ای  سرمایه گذاری شود.

 دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس ، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی ، می گوید : "دیدن این مورد که انسان ها به معنای واقعی کلمه توسط شغلشان کشته می شود ، شوکه کننده است." "گزارش ما زنگ خطری برای کشورها و مشاغل است تا با رعایت تعهدات خود در زمینه پوشش همگانی خدمات بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، سلامت و ایمنی کارگران را بهبود بخشیده و از آن محافظت کنند."

گای رایدر ، مدیرکل ILO می گوید: "این برآوردها اطلاعات مهمی در مورد بار انسانی و اقتصادی بیماری ناشی از کار ارائه می دهند و این اطلاعات می تواند به شکل گیری سیاست ها و شیوه هایی برای ایجاد محیط های کاری سالمتر و ایمن کمک کند. دولت ها ، کارفرمایان و کارگران همه می توانند اقداماتی را برای کاهش قرار گرفتن در معرض عوامل خطر در محل کار انجام دهند. عوامل خطرساز را نیز می توان با تغییر در الگوها و سیستم های کاری کاهش یا حذف کرد.

بر اساس گزارش سازمان بین‌ المللی کار درصد بسیار بالایی حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی ۲۰ سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد ۲۰ درصد و در فنلاند  ۶۲ درصد کاهش داشته که عامل عمده این کاهش، تغییر شرایط محیط کار از وضعیت نا ایمن به ایمن بوده است.

چشم انداز آینده و حل مشکل
اگر چه در سطح جهانی آمار مرگ ناشی از حوادث و بیماری های ناشی از کار  به ازای هر جمعیت بین 14 تا 14 درصد بین سالهای 2000 تا 2016 کاهش یافته است که می تواند ناشی از افزایش آگاهی نسبت به سایر عوامل زیان آور ملموس تر در محیط کار مانند عوامل زیان آور شیمیایی باشد ولی مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و سکته ناشی از قرار گرفتن در معرض ساعات کار طولانی به ترتیب 41 و 19 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده روند افزایشی در بعد عوامل سایکولوژیک ( روحی روانی ) در این عامل خطر شغلی نسبتاً جدید و روانی اجتماعی است. هر عامل خطر دارای مجموعه ای منحصر به فرد از اقدامات پیشگیرانه است که می توان با راهکارهای بهداشت حرفه ای تا حد بالایی آنها را کنترل نمود به عنوان مثال ، برنامه ریزی برای کاهش ساعات کار طولانی کارگران می تواند تا حد بالایی به سلامت ایشان کمک کند البته این امر نیازمند توافق دولت ها با کارفرمایان و کارگران می باشد . برای کاهش سایر عوامل زیان آور مانند عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار اجرای برنامه های آلاینده سنجی و اندازه گیری میزان آیروسول ها و کنترل آنها برنامه اصلی حفاظت از نیروی کار می باشد.پیاده سازی و پیروی از استانداردهای ملی و بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای به میزان قابل توجهی این مرگ و میرها و ناتوانی ها را کاهش دهد