یکی از حوادث نسبتا شایع در محیطهای کاري سرخوردن، سکندری خوردن و سقوط است که میتواند باعث آسیب کمر، رگ به رگ شدن، کشـیدگی،کبودی و خونمردگی، شکستگی، خراش و پارگی و حتی مرگ شود. به همین دلیل تیم طراحی آرتا پوستری برای این ریسک مهم تدوین کرده است که شما می توانید با کیفیت بالا آن را دریافت نمایید.


دانلود پوستر سکندری خوردن ( سرخوردن ) با کیفیت بالا