اقدامات بهداشت حرفه ای در دوران کووید 19

پرستاران، پزشکان و سایر نیروهای کادر درمان در دوران سخت پاندمی کووید 19 دچار سختی های فراوانی ناشی از این بیماری شده اند اما کم و بیش در میان مردم زحمات این قشر دیده می شود، ولی گروهی که در این بین گمنام مانده است متخصصان بهداشت حرفه ای می باشد.

در اوایل پاندمی هنگامی که هیچ دستورالعمل و نحوه برخورد با این ویروس مشخص نبود مرکز سلامت محیط و کار با ارائه توصیه نامه ها و دستورالعمل ها گامی مهمی در سازماندهی اقدامات پیشگیرانه برداشت.

این بی انصافی است به زحمات کارشناسان واحدهای بهداشت حرفه ای و ایمنی کار صنایع به بحران کرونا که سهم بسزایی در جلوگیری از توقف چرخ تولید و اقتصاد کشور داشته است اشاره نکنیم. برنامه های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ابتلا به کرونا در محیط های شغلی، تدوین دستورالعمل های بهداشتی استفاده، پایش و غربالگری اولیه موارد مشکوک که سهم بسیار بالایی در بیماریابی داشته، ارایه آموزش های عمومی پیشگیری از ابتلا به کووید 19 در محیط کار، اجرای برنامه های ابتکاری برای مدیریت تماس در محیط کار، نظارت بر عملکرد سیستم های تهویه، نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی کارکنان و تدوین دستورالعمل بازگشت به کار پس از ابتلا، توصیه های مانند فاصله اجتماعی، قرنطینه، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، پایش و نظارت سلامت پرسنل همه از اقدامات پیشگیرانه برنامه بهداشت حرفه ای می باشد.

اقدامات بهداشت حرفه ای در همین حد نماند، نظارت بر کارگاه ها از طریق اجرای بازرسی ها، ارائه آموزش ها، هماهنگی با شبکه های بهداشت در خصوص انجام رپید تست ها، نظارت بر سلامت روانی پرسنل از طریق اجرای برنامه های روانشناسی صنعتی و  .... از سایر اقدامات برجسته بهداشت حرفه ای در دوران پاندمی کرونا می باشد.

تلاش و آموزش های کارشناسان بهداشت حرفه ای سبب تبدیل شدن فرهنگ استفاده از ماسک به صورت عمومی برای جامعه شده است.

پیشگیری بهتر از درمان است

تا پیش از پاندمی کووید 19 این جمله شاید کلیشه ای و شعار به نظر می رسید اما در دوران کرونا نقش برنامه های بهداشت حرفه ای در کاهش فشار به پزشکان و پرستاران بیش از بیش روشن شد. به طور حتم می توان گفت تنها کلید اصلی کنترل این بیماری در جامعه تا زمان اجرای کامل برنامه واکسیناسیون و ساخت دارو اجرای رهنمودهای بهداشت حرفه ای می باشد. با توجه محرز شدن نقش شایان برنامه های بهداشت حرفه ای در کاهش آسیب های ناشی از بحران ها سازمان جهانی بهداشت شعار " پیش بینی، آمادگی و مقابله با بحران با سرمایه گذاری مقاوم در سیستم های ایمنی و بهداشت حرفه ای " برای روز جهانی بهداشت حرفه ای انتخاب نمود. 

امید است در آینده با سرمایه گذاری در سیستم های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای بحران های بعدی آماده تر باشیم.