هر محیط کاری با توجه به نوع فرایند دارای عوامل زیان آور متفاوتی نسبت به محیط کار دیگری می باشد، حتی دو صنعت در صورت داشتن فرایندی یکسان ممکن است دارای تفاوت های چشمگیری باشد. اولین گام در راه ارزیابی کارگاه از منظر عوامل زیان آور  بررسی مقدماتی آن با تکنیک های علمی است. آشنائی با فرآیند کارگاه این امکان را به کارشناس بهداشت حرفه ای می دهد که  عوامل زیان آور شیمیائی و فیزیکی محیط کار را به صورت موثرتر شناسایی نموده و هچنین در زمان نیز صرفه جوئی کند.

اهمیت بازدید اولیه توسط شرکت های آلاینده سنجی از سایت یا کارگاه در چیست ؟

همیشه آنکه از دور و با فاصله نظاره گر یک موقعیت است آنرا به نحوی می بیند که متفاوت از فردی است که درگیر آن موقعیت است. بازدید اولیه یکی از مهمترین ارکان برنامه سنجش عوامل زیان آور در کارگاه ها می باشد در برنامه سنجش عوامل زیان آور همواره باید به نکاتی مانند تضمین سلامت کارکنان با شناسایی عوامل زیان آور، بودجه کارفرما، الزامات قانونی توجه شود این مهم ممکن نمی شود مگر با بازدید اولیه و درک فرآیند کارگاه!

وظیفه شناسایی عوامل زیان آور با کیست؟

مهندسین بهداشت حرفه ای  شاغل در صنایع  وظیفه "شناسایي کليه مشاغل موجود در کارخانه، عوامل زیان آور هر یک از آن ها و بررسی اقدامات کنترلی انجام شده به عهده کارشناس بهداشت حرفه ای می باشد . تشخيص عوامل زیان آوری که نياز به سنجش دارند به عهده کارشناس بهداشت حرفه ای می باشد.

شرکت های که فاقد کارشناس بهداشت حرفه ای هستند چه باید کنند؟

یکی از اصلی ترین اهداف اعطای مجوز به شرکت های خصوصی در زمینه بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور کمک به صنایع در شناسایی عوامل زیان آور کار می باشد، از همین رو کارفرمایان می توانند با تماس شرکت های مجاز بهداشت حرفه ای که دارای مجوز از وزارت بهداشت می باشند از این شرکت ها در خصوص شناسایی، سنجش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار استفاده نمایند.

شناسایی عوامل زیان آور در چه زمان باید صورت بگیرد ؟

مطابق با الزامات، ارسال تعرفه قیمت سنجش عوامل زیان آور بدون بازدید از صنعت فاقد ارزش علمی و فنی می باشد، لذا از همین رو مسئولین فنی شرکت های آلاینده سنجی باید در زمان حداکثر فعالیت کارگاه و با در نظر داشتن شرایطی  که گویای بیشترین مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور باشد از کلیه واحدهای کارگاه بازدید و اطلاعات لازم را ثبت نماید.

متاسفانه به کرات مشاهده می شود شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای برای کاهش هزینه ها بدون توجه به این مهم نسبت به ارسال پيش فاکتور تعرفه ها به کارگاهها اقدام می نمایند، این اقدام علاوه بر تضاد آشکار با قوانین می تواند سبب ایجاد مشکلات مالی و قضایی برای کارفرما گردد .

در ادامه مبحث نحوه شناسایی عوامل زیان آور کارگاه ها که یکی از اساسی ترین گام ها در برنامه مدیریت بهداشت حرفه ای می باشد به مهمترین پارامترهای مندرج در دستورالعمل شناسایی عوامل زیان آور در محیط کار می پردازیم.

فعالیت اصلی

 به طور حتم هر گاه تعدادی زیادی شغل و وظیفه در آن جریان دارد ولی مهمترین بخش مورد توجه برای ما فعالیت اصلی آن کارگاه می باشد، به عنوان مثال اگرچه در بررسی مشاغل باید نیروی خدمات کارگاه برشکاری را نیز باید در نظر گرفت ولی اولویت اصلی ما باید کارگران برشکار باشد.

تعداد کارگر

هدف اصلی بهداشت حرفه ای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار می باشد، در شناسایی عوامل زیان آور تعداد دقیق نیروی کار هر کارگاه باید ذکر گردد.

مشاغل

ضروری است مشاغل هر کارگاه به صورت جداگانه تعیین شوند، این بررسی برای سنجش تماس فردی دارای اهمیت فراوانی می باشد.

مواد شیمیایی

ضروری است مواد شیمیایی مورد استفاده در هر کارگاه با نام علمی ( نام اصلی ماده ) و نام تجاری به همراه مشخصاتی مانند وضعیت ماده که می تواند ماده اولیه، بینابینی و....، حالت تماس با فرد ( پوستی، استنشاقی، گوارشی ) و میزان مصرف در طول شیفت تعیین گردد. با توجه به اینکه اکثر ماده ها دارای حد مجاز تماس شغلی ملی (OEL) می باشند اولویت با این حد می باشد در صورت عدم وجود نام ماده در راهنمای OEL باید به سازمان های معتبر دیگر مانند OSHA مراجعه شود.

شما کارشناسان و متخصصان بهداشت حرفه ای صنایع در صورت نیاز به راهنمایی در تعیین مواد زیان آور با شماره های شرکت آرتا بهبود ایمن در تماس باشید. متخصصین ما در تمام مراحل اندازه گیری عوامل زیان آور محیط شما را یاری خواهند نمود.در شرکت آرتا بهبود ایمن به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه خدمات اندازه گیری عوامل محیط کار تمامی بازدیدها توسط مسئول فنی صورت می پذیرد.