پوستر آموزشی در مورد یکی از شایعترین بیماری های ناشی از کار به نام " سندرم تونل کارپال " هست.

دانلود پوستر سندرم تونل کارپال با کیفیت بالا

همچنین پیشنهاد می کنم برای افزایش آگاهی خودتون در زمینه این بیماری فایل آموزشی که به همت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده، دانلود و مطالعه کنید.

سندرم تونل کارپال