شرکت پخش داروئی ممتاز

در راستای توسعه نیروی انسانی خود در استان تهران از علاقمندان در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.


شرایط احراز

  • جنسیت: آقا

  • شرایط عمومی:

  • تحصیلات: کارشناسی بهداشت و محیط حرفه ای و سایر رشته های مرتبط

  • سابقه کار: حداقل 2 سال مرتبط (افرادی که دارای سابقه کار مرتبط در صنعت پخش دارو هستند، در اولویت همکاری قرار دارند)

صلاحیت های تخصصی:

  • تسلط کافی بر شاخص های ایمنی و بهداشت

  • توانایی تهیه و تدوین دستورالعمل های HSE و اجرای آن ها

  • آشنایی با اطفاء حریق

  • آشنایی با اصول امداد و نجات و کمک های اولیه

  • آشنایی با روند انجام معاینات طب کار پرسنل

  • توضیحات: محل کار محدوده وردآورد می باشد.