آسیب های ناشی از گرما

در این پوستر سعی کردیم اطلاعات جامعی در مورد یکی از شایع ترین بیماری های ناشی از کار " گرما زدگی " اطلاعاتی ارائه کنیم.

دانلود پوستر گرما زدگی با کیفیت بالا